Dự án nhà ở quận 2

Một số hình ảnh về dự án cửa 5F tại nhà riêng của khách hàng ở quận 2. 

Cửa hai cánh 5F