Dự án Garden Hill Gò Vấp - Cửa gỗ công nghiệp - nội thất 5F

Dự án Garden Hill Gò Vấp

Một dự án của Cửa 5F tại Garden Hill Gò Vấp năm 2017.